Inteligentne Miasta Przyszłości – otwarte warsztaty kreatywne

Małopolska, według  zapisów strategii Małopolska 2020, ma być atrakcyjnym miejscem do życia, świadomie czerpiącym ze swoich zasobów, tworzącym szanse na rozwój. Aby założenia te wdrożyć w życie niezbędne jest pobudzenie kreatywności wśród mieszkańców oraz zainspirowanie ich do innowacyjnego działania. Proponowany warsztat wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.

Warsztat będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich „wprowadzenie do innowacji” została zaprojektowana tak, aby przybliżyć uczestnikom czym są innowacje oraz pokazać przykłady inspirujących przedsięwzięć społecznych i biznesowych, które zrodziły się z chęci zmiany otoczenia na lepsze.
Druga część warsztatu będzie miała natomiast charakter praktyczny. W oparciu o metodykę myślenia projektowego (design thinking) uczestnicy warsztatu staną przed wyzwaniem zaprojektowania „inteligentnego miasta przyszłości” – miejsca dobrego do życia, gdzie w sposób zrównoważony zarządza się przestrzenią, posiadanymi zasobami, a mieszkańcy mają warunki dla rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Warsztat zakończy się prezentacją projektów.
Warsztat kierowany jest do osób, które swoją aktywnością (zarówno społeczną, jak i biznesową) chciałyby zmieniać swoje otoczenie. Zapraszamy zarówno początkujących przedsiębiorców, pracowników organizacji pozarządowych oraz tych, którzy mają głowy pełne pomysłów, ale nie wiedzą jak je wprowadzić w życie.

 

Warsztat prowadzi dr Anna Góral – doświadczona trenerka w zakresie zarządzania projektami, współpracy międzysektorowej oraz wsparcia procesów tworzenia innowacji. Doświadczenie zdobywała prowadząc szkolenia i warsztaty zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także pracując jako manager projektów w organizacjach pozarządowych.

Obecnie zawodowo związana z Katedrą Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ. Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer” (2015). Prywatnie podróżniczka i poszukiwaczka skarbów.

Partnerem warsztatu jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego www.aip.uj.edu.pl/start
Termin: 20.10.2016, godz. 14:00 – 17:30
Miejsce warsztatu: AIP UJ, ul. Prof. S. Łojasiewicza 6 logo3a