Wystawa „Kultura zmiany”

Co oznacza tytułowa zmiana? To więcej niż tylko odzwierciedlenie nowych tendencji w obszarze działań kulturalnych realizowanych w polskich miastach. Proces ten zaszedł o wiele dalej, a jego źródłem są zmiany zachodzące w społeczeństwie i jego świadomości. Przekształcanie się kultury to w równej mierze efekt pracy animatorów kultury co właśnie mieszkańców miast, oddolnie kształtujących rzeczywistość. Inicjatywy, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy to doskonałe przykłady rozwijania kultury w przestrzeni publicznej, która w naturalny sposób stała się miejscem dialogu mieszkańców. Przykłady te stanowią równocześnie przegląd nowatorskich projektów związanych z kształtowaniem polityki kulturalnej w Polsce i skłaniają do refleksji na temat roli jaką kultura pełni w rozwoju miast.

Kuratorzy: Marta Gendera (Fundacja Salony), Szymon Pietrasiewicz (Centrum Kultury w Lublinie)

Data: 3 listopada – 17 listopada 2016, miejsce: Plac Szczepański