Wystawa Makiet „Przestrzenie Idei. Budynki zmieniające rzeczywistość społeczną”.

Ostatnie 25–lecie to dla Polski, jak też dla innych krajów naszego regionu, okres zasadniczych zmian politycznych i ekonomicznych. Jest to także czas porządkowania zaniedbanej infrastruktury miast, licznych rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i wielkich nadziei na zmianę w jakości polskich miast i krajobrazu. (…) W tym okresie szczególnie ciekawe jest przyjrzenie się architektonicznym dokonaniom ostatniego 10–lecia, od momentu wejścia Polski w struktury UE, gdy zaczęły funkcjonować europejskie fundusze wspomagające projekty publiczne (w latach 2007-2013 Polska zaabsorbowała z funduszy europejskich kwotę 67 mld euro). Tymi funduszami zaczęły dysponować gminy, miasta, urzędy marszałkowskie. Dzięki nim powstało w tym okresie wiele znaczących projektów publicznych – muzea, sale koncertowe, opery czy galerie sztuki. Nastąpił dynamiczny rozwój polskiej architektury. Architekci zaczęli z sukcesem eksperymentować, poszukiwać nowych idei, współczesnych form i typologii, zaczęli walczyć o wysoką jakość polskiej architektury.

Wystawa makiet architektonicznych najciekawszych budynków zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach ma za zadanie zilustrowanie tego rozwijającego się zjawiska.

Krzysztof Ingarden, kurator wystawy

Daty:

Wernisaż 04.11.2016; miejsce: Galeria Architektury GAGA

Wystawa: 04.11.2016 – 13.11.2016; miejsce: Galeria Architektury GAGA

15-16.11.2016 Open Eyes Economy Summit; miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków

17.11.2016 – 06.12.2016; miejsce: Galeria Architektury GAGA